KAPADOKYA BÖLGESİKapadokya yapılan araştırmalara göre 60 milyon yıllık bir tarihe sahip. Pers dilinde Katpatuka olarak adlandırılan Kapadokya Güzel Atlar Ülkesi anlamını ifade etmektedir

Göreme
Göreme Ürgüp, Avanos, Nevşehir arasında etrafı vadilerle çevrili bir kasabadır, Kapadokya bölgesinin önemli uğrak yerlerinden biri olan göreme yine Kapadokya bölgesinin tipik özelliklerini taşımakla beraber diğer bölgelerden farklı olarak çeşitli kaya mezarları ile ünlenmiştir.
Göreme eski çağlarda mezarlık bölgesi olarak kullanıldığına inanılmaktadır.
Günümüzde Göreme peri bacalarının içinde 2000 kişinin yaşadığı bir kasaba. Ayrıca Göreme Milli Parkı bölgenin görülmesi gereken yerlerindendir.

Ürgüp
Nevşehir ilimize bağlı bir ilçedir, Ürgüp Kapadokya bölgesindeki en önemli yerleşim alanlarından biridir.
Ürgüp tıpkı Kapadokya’nın diğer bölgesi olan Göreme gibi tarihte birçok isme sahip olmuştur örneğin Bizanslılar Osiana (Assiana), Hagios Prokopios (Prokopi) isimlerini vermiş bu isimler Selçuklular dönemi’nde Başhisar, Osmanlılar döneminde, Burgut kalesi ve günümüze kadar uzanan ismi ile Cumhuriyet yıllarının başlarından itibaren Ürgüp olarak adlandırılmıştır.
Kapadokya bölgesinin jeolojik yapısına en uygun olan bölgelerin başında gelen Ürgüp, peri bacalarının en sık rastlandığı yerlerdendir. Ürgüp bölgesinde bulunan peri bacaları Ürgüp bölgesinde vadi yamaçlarından süzülen yağmur sularının ve rüzgarların vermiş olduğu şekil sonucu oluşan yarıklar içinde yükselen peribacaları Ürgüp’ e has muhteşem görüntüler oluşturmuşlardır.

Avanos
Avanos Nevşehir iline bağlı Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Hititler dönemine kadar uzanan ve Hititlerden günümüze kadar bağcılık ve çömlekçiliğin hakim olduğu bir yerleşim birimidir, günümüzde Nevşehir iline bağlı bir ilçe olan Avanos Osmanlılar döneminde Avanos adının yanında Evenez ve Enes olarak da kayıtlara geçmiştir. Hititler dönemine kadar uzanan bir dokusu bulunmakta olup daha eski dönemlerdeki adı Vanessa'dır.

Derinkuyu yeraltı şehri
Kapadokya bölgesinde yumuşak kayalara oyularak elde edilen bir yer altı şehridir. Yedi katlı şehrin önemli kısımları ziyarete açıktır.
Milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir tarihi olan Derinkuyu adını içerisinde bulunan kuyulardan almaktadır.

Ihlara Vadisi

Kapadokya bölgesinde bulunan Hasan dağının püsküren lavlarının zamanla akarsuların aşındırması sonucunda oluşmuş bir vadidir Ihlara vadisi.
Ihlara vadisinde günümüzde birçok yapı bulunmaktadır, özellikle tarihi kiliseler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir.

Uçhisar
Tarihi uçhisar kalesi kapadokya bölgesinde roma döneminden beri bazı değişikliklere mağruz kalmış fakat her daim canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşan bir yapıttır.Kale içerisi çeşitli zamanlarda oyularak oda, depo, sarnıç, mezar, mahsen gibi yapılar haline gelmiştir.
Uçhisar kalesinde 1960 yılına kadar yaşam sürmekteydi. Kapadokya bölgesinin en önemli yerlerinden birisi olan Uçhisar kalesi günümüzde Uçhisar beldesinde bulunmaktadır.

cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys cheap jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale jerseys